top of page
piglet-4133939_1920.jpg

Sunde grise uden zink og med mindre antibiotika?


Vi har løsningen! 

VI DRØMMER OM SUNDE GRISE
- OG SUNDE MENNESKER

Vi arbejder for en fremtid, hvor ingen mennesker dør af normalt ufarlige infektioner på grund af antibiotikarestistens.
 

En fremtid hvor det er enkelt og økonomisk bæredygtigt at producere grise uden medicinsk zink og med meget begrænset brug af antibiotika.

Nerans naturlige fodertilskud påvirker smågrisenes tarmflora, så de forbliver sunde og vokser optimalt.

 

Til gavn for landmanden, forbrugerne, miljøet og fremtidige generationers sundhed

VISIONEN
Staldindretning---smaagrisestald---delvi

VI FJERNER BEHOVET FOR MEDICINSK ZINK
OG NEDBRINGER BRUGEN AF ANTIBIOTIKA
- OG GRISENE BEHOLDER VÆGTEN

FARVEL ZINK

Medicinsk zink bruges rutinemæssigt i de fleste grisestalde for at forebygge fravænningsdiarré hos smågrise.
I juni 2022 er det slut med at bruge medicinsk zink, fordi det høje forbrug påvirker vores miljø negativt.

Det stiller høje krav til stalden, foderet og landmandens arbejde med grisene.
 

 FARVEL ANTIBIOTIKA

Landmænd over hele verden bruger antibiotika til at behandle afvænningsdiarré  og infektiøs diarré hos grise. 

Overforbrug af antibiotika har resulteret i, at flere og flere bakterier er resistente overfor antibiotika. Konsekvensen er, at flere og flere normalt ufarlige sygdomme ikke kan kureres i fremtiden.

Derfor skal antibiotika udfases af svineproduktionen.

VELKOMMEN SUNDERE GRISE

Med Nerans tilskud vil landmanden kunne opnå øget  sundhed og vækst blandt grise uden brug af medicinsk zink og med mindre brug af antibiotika.

Nerans tilskud gives til grisene via drikkevandet via en doseringsbeholder, der kobles direkte på staldens vandingsanlæg. Nerans tilskud  kan derfor bruges sammen med dit foretrukne foder.

CLIENTS

MED NERANS TILSKUD HOLDER DU GRISENE SUNDE
- UDEN MEDICINSK ZINK

 

KONTAKT OS

Tak for din besked

CONTACT
bottom of page