top of page
AdobeStock_94717183.jpeg

Robuste maver giver glade og sunde grise

Udgangspunktet for Nerans fodertilskud er, at både mennesker og grise trives bedre, når der er styr på mavens bakterieflora.

En sund bakterieflora forstærker simpelthen mavens evne til at modarbejde angreb fra sygdomsfremkaldende bakterier.

Neran har udviklet en blanding af naturlige stoffer, som tilsammen udgør et tilskud, der tilsættes drikkevandet via en doseringsringsbeholder tilsluttet staldens vandforforsyning. Formålet med tilskuddet er at forstærke smågrisenes evne til at optage næringsstoffer fra foderet samtidig med, at tarmvæggen gøres robust og modstandsdygtig over for de patogene bakterier.

Hos nyligt fravænnede smågrise er syreudskillelsen i maven endnu ikke fuldt udviklet. Maven har simpelthen ikke den optimale pH-værdi - der er for lidt syre, hvilket giver en forhøjet pH-værdi.

 

Det har to væsentlige konsekvenser for grisens sundhed og vækst i 2-3 uger efter fravænning:

 

1. Grisene får diarré 

Det skyldes, at maven er dårligere til at eliminere sygdomsfremkaldende bakterier. I stedet for at blive dræbt af mavesyren får bakterierne får lov til at passere til tarmene, hvor de kan forårsage diarre.

 

2. Grisene får ikke nok nytte af foderet

De enzymer, som skal nedbryde foderets protein-indhold, aktiveres ikke godt nok på grund af mavens høje pH-værdi. Det resulterer i, at grisen ikke får optimal nytte af foderet - og dermed ikke tager nok på i vægt.

 

PROBLEMERNE ANGRIBES

FRA TRE VINKLER PÅ EN GANG

Neran har udviklet og patenteret et naturligt fodertilskud, som via det daglige drikkevand gives smågrisene i to-tre uger fra afvænning. ​

Vores flydende fodertilskud forbedrer smågrisenes tarmflora og reducerer dermed behovet for et fuldt udviklet immunforsvar.

SÅDAN ANGRIBER TILSKUDDET PROBLEMERNE

  1. Søger at sænke pH-værdien i tarmene, så de dårlige bakterier minimeres
     

  2. Søger at sænke pH-værdien, så mavens proteinnedbrydende enzymer aktiveres, hvilket kan føre til bedre udnyttelse af foderet
     

  3. Søger at fortykke tarmvæggen, så det bliver sværere for patogene bakterier at formere sig i tarmen.

LET DOSERING I DRIKKEVANDET

Tilskuddet gives via en doseringsenhed, der tilkobles staldens eksisterende drikkevandsanlæg. 

dosatron på anlæg.png

1

To afgørende fordele for dig og dine grise

Tilskuddet tilføres grisenes drikkevand - og de har dermed adgang til tilskuddet i vandpatten døgnet rundt i 2-3 uger. Det giver en stabil tarmflora.

2

Tilskuddet kan gives til grisene i kombination med med alle typer foder - så du kan fortsætte med det foderprodukt/leverandør, du foretrækker.

bottom of page