top of page

SUND VÆKST

uden medicinsk zink og med mindre antibiotika

Giver øget vækst

Giver sundere grise

Gives til grisene via drikkevandet

Gives stabilt over hele døgnet i 2-3 uger efter fravænning

Bruges sammen med dit foretrukne foder

1

To afgørende fordele for dig og dine grise

Tilskuddet tilføres grisenes drikkevand - i det eksisterende vandpattesystem med en “doseringsenhed”, der enkelt lader sig koble til det eksisterende rørsystem

2

Tilskuddet kan gives til grisene i kombination med med alle typer foder - så du kan fortsætte med det foderprodukt/leverandør, du foretrækker.

Fodertilskud i drikkevandet gør smågrise mere robuste

Alle eksisterende løsninger på at stoppe brugen af zink og udfase brugen af antibiotika giver problemer for griseproducenten:

  1. Øgede udgifter til management af stalden

  2. Øgede udgifter til fodertilskud og dispensering af dette

  3. Lavere vægt og større dødelighed hos smågrisene

bottom of page