top of page
AdobeStock_153115313.jpeg

VI DRØMMER OM SUNDE GRISE 
- OG SUNDE MENNESKER

 • Vi drømmer om, at vores børnebørn ikke kommer til at stå i en situation, hvor overdrevent antibiotikaforbrug i griseproduktion har medvirket til, at de - vores børn og børnebørn - ikke kan behandles for ellers ufarlige bakterieinfektioner pga. resistens.
   

 • Vi drømmer om, at vores børn og børnebørn i fremtiden kan være sikre på, at antibiotika kun bruges i de tilfælde, hvor andet ikke virker.
   

 • Vores drøm er, at alle grise i fremtiden har et tarmsystem, der ved fravænning er klar til at møde patogene bakterier og bekæmpe det selv, så antibiotika kun bliver en løsning i allerværste tilfælde.
   

 • Vi drømmer om, at griseproduktion i højere grad sker med udgangspunkt i den naturlige gris - og ikke i en gris, der holdes "sund" med medicin. 
   

 • Vores vision er at gøre det enkelt og økonomisk bæredygtigt for griseproducenter at producere grise uden zink og med meget begrænset brug af antibiotika. Til gavn for landmanden, forbrugerne og fremtidige generationers sundhed.

En lille tanke blev til et stort projekt

Menneskets tarmsystem har været i fokus i årevis, når det gælder om at finde årsager til og ikke mindst behandling af alverdens lidelser.

Forskere har længe vidst, at mange sygdomme kan undgås eller behandles, hvis man kigger nærmere på tarmbakteriernes sammensætning mv.

Hospitaler verden over har i mange år brugt forebyggende probiotisk behandling af patienter forud for operationer og behandlinger, fordi man har dokumenteret viden om, at et optimalt fungerende tarmsystem nedsætter risikoen for voldsomme infektioner efter eksempelvis operative indgreb og begrænser behovet for behandling med antibiotika i de tilfælde, hvor der opstår reel infektion.

Det var den viden, der fik en idé til at spire hos grundlæggerne af Neran.

Hvad nu, hvis man på en naturlig måde kan optimere grisenes tarmsystem og dermed gøre dem i stand til selv at bekæmpe patogene bakterier i staldene mv?

FREMTIDENS GRISE SKAL PRODUCERES
UDEN ZINK OG ANTIBIOTIKA

Nogle gange er der langt fra tanke til handling. Det var der ikke her.

 

Hjemme i køkkenet begyndte vi at udvikle og blande de særlige stoffer, der senere skulle vise sig at have en særdeles god virkning på at nedbringe behovet for zink og antibiotika - og de andre naturlige tilskud, der forbedrer foderudnyttelse og giver ekstra tilvækst hos grisene.

Siden da er Nerans fodertilskud blevet udviklet, testet, evalueret og tilpasset et utal af gange på grisene hos landmænd med interesse for projekt.

Lige indtil tilskuddet var stabilt nok til, at vi kunne gå videre med forsøg i større skala på Aarhus Universitet, hvor vi har gennemført challenge-forsøg, der har understøttet fodertilskuddets potentiale yderligere. Forsøgene viser helt enkelt, at Neran-grisene er raskere og vokser bedre end kontrol-grisene, når begge grupper påføres F18 E.coli-bakterier.

Nerans har indleveret patentansøgning på opfindelsen/produktet.

Vi har opnået støtte fra Innobooster til at dokumentere effekten af vores tilskud i challenge-forsøg på Aarhus Universitet.

Diskuterer Numbers

Grundlæggerne af Neran har en bred baggrund indenfor biologi, biotek, detail, forretningsudvikling og salg  - og har derfor haft en meget markedsorienteret og pragmatisk tilgang til at udvikle en løsning, der ikke blot virker - men som også er til at håndtere praktisk og økonomisk for landmanden. 

VIL DU VIDE MERE?

Frank Rossmann

Direktør og medejer

info@neran.dk

Tak for din besked

bottom of page