top of page

Medicinsk zink forbydes
og antibiotika skal minimeres

Medicinsk zink har i årevis været en forebyggende løsning på problemet med fravænningsdiarré, men fra juni 2022 er det forbudt at bruge medicinsk zink til forebyggelse.

Det stiller meget høje krav til management af produktionen at undgå fravænningsdiarré hos smågrise med umodent tarmsystem, når man ikke kan forebygge diarré med zink eller behandle mere med antibiotika.  
 

 • Stalden skal holdes endnu renere end tidligere. 

 • Foderet skal administreres mere målrettet, aldersdifferencieret og oftere for at undgå at "irritere" det umodne tarmsystem.

 • Grisene skal tilses oftere og behandles mere individuelt end hidtil.

Alt i alt vil forbuddet mod brug af medicinsk zink betyde mere arbejde og højere udgifter i griseproduktionen.

SUND VÆKST - EN NATURLIG OG ENKEL LØSNING,
DER GIVER MERE SUNDHED OG BEDRE VÆKST

AdobeStock_127321082.jpeg

Vi bruger for meget antibiotika

Fravænningsdiarré hos smågrise er et problem i de fleste griseproduktioner. Det er simpelthen hårdt for maven, når grisene overgår fra at die hos soen og til at spise fast foder.

 

Smågrisenes maver skal på overarbejde for at fordøje den nye føde, og maven mødes af nye og ukendte bakterier. Det resulterer i diarré, som ofte behandles med antibiotika. For at gøre den enkelte gris rask og for at undgå, at den smitter andre grise i stalden.

Antibiotika virker på fravænningsdiarré. Men mange års højt forbrug af antibiotika til både mennesker og dyr har medvirket til, at mange bakterier i dag er resistente overfor antibiotika.

AdobeStock_303203153.jpeg

Antibiotikaresistens truer vores sundhed og økonomi

Antibiotikaresistente bakterier er en kæmpe trussel mod folkesundheden i hele verden. Alene i Europa dør flere end 33.000 mennesker årligt pga. infektioner, der ikke kan behandles med antibiotika. 

 

Folketinget og forbrugerne kræver, at landbruget nedbringer brugen af antibiotika. Forbruget i Danmark skal over fire år reduceres med 8%.

Brug af medicinsk zink skal helt ophøre i juni 2022 i hele EU.

AdobeStock_153115313.jpeg

VI GØR DET MULIGT AT PRODUCERE GRISE UDEN MEDICINSK ZINK 

Der er ingen vej udenom. Landbruget skal stoppe brug af medicinsk zink og nedbringe den systematiske brug af antibiotika, men …

 • Uden antibiotika og medicinsk zink får smågrise diarre ved afvænning fra soen, fordi tarm- og immunsystem ikke er færdigudviklet.
   

 • Diarre giver dårligere vækst og dødsfald hos smågrisene.
   

 • Uden antibiotika trives bakterier i staldene, og grisene smitter hinanden med infektioner.
   

 • Uden antibiotika opleves en større dødelighed blandt grisene.  
   

 • Konventionel svineproduktion uden antibiotika har hidtil ikke været rentabel.

bottom of page